Το φάσμα δραστηριοτήτων της MEDIMONT περιλαμβάνει : 

  • Συνεχής αξιολόγηση μέσω συνεντεύξεων, επαγγελματιών των τομέων Sales και Marketing
  • Επαφές με εταιρείες και μεμονωμένους επαγγελματίες για τη διερεύνηση συνεργασιών με σκοπό την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών τους
  • Συνεχής παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου του χώρου της Υγείας για την κατάρτηση επικαιροποιημένων αναφορών
  • Επαφές με εταιρείες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού για την ανάπτυξη δικτύων ενεργειών προώθησης
  • Συμμετοχή σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση  νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Επαφές με τις Αρχές Υγείας για την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν τους τομείς φαρμάκου και παραφαρμάκου
  • Δημιουργία παρουσιάσεων που χρησιμεύουν σε νεοϊδρυθείσες εταιρείες σχετικά με προϊόντα υπό στόχευση και κοινά projects με άλλες εταιρείες