Είναι μία ομάδα έμπειρων επαγγελματιών οι οποίοι θέλουν να μοιραστούν κοινές γνώσεις, αξίες, αρχές  με στόχο είτε την επαγγελματική τους εξέλιξη μέσω της γνωσιολογικής τους αναβάθμισης  ή και της εργασίας πάνω σε συγκεκριμένα projects στο χώρο της Υγείας διαφόρων αντικειμένων (Πωλήσεις, Marketing, Market Access κλπ). Το δίκτυο είναι μία ευκαιρία για κάποιον που δεν εργάζεται να βρει εργασία και για κάποιον που εργάζεται είτε ως υπάλληλος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας να επεκτείνει τον κύκλο δραστηριοτήτων του. Η αρχή του δικτύου είναι:

Μόνος σου μπορείς κάποια πράγματα, με τη συνεργασία λίγων πολλά και με τη συνεργασία πολλών τα πάντα