Το μέλος πρέπει:

  • Να αποδέχεται τη συνεπή συμμετοχή στην παρακολούθηση του γνωσιολογικού αντικειμένου που προσφέρει η MEDIMONT
  • Να ανταποκρίνεται στις εξετάσεις των εκπαιδευτικών κύκλων (4 ή 5 ανά έτος) που του προσφέρει η MEDIMONT
  • Όλα τα στοιχεία που θα δηλώσει στη MEDIMONT (προϋπηρεσία και τίτλοι σπουδών) να είναι ακριβή και αληθή
  • Να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη φύλαξη των προαναφερόμενων στοιχείων και την παρουσίασή τους σε τρίτους σε περίπτωση που είναι απαραίτητο*

 

*Η MEDIMONT εγγυάται τους ειδικούς όρους εμπιστευτικότητας της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του μέλους του δικτύου