Η σημερινή κατάσταση της φαρμακευτικής/παραφαρμακευτικής  αγοράς είναι ρευστή. Ο χώρος της Υγείας μεταβάλλεται συνεχώς και οικονομικά και δομικά. Οι προϋπολογισμοί για το φάρμακο και τα έξοδα υγείας αλλάζουν με αρνητικό πρόσημο. Οι επαγγελματίες Υγείας και τα επαγγέλματα πέριξ αυτών δοκιμάζονται με μειωμένες αποδοχές και αυξημένους δείκτες ανεργίας. Στο χώρο του φαρμάκου πολλά παραγωγικά στελέχη είναι εκτός εργασίας. Όλα τα παραπάνω απαιτούν λύσεις. Το δίκτυο της MEDIMONT έχει δημιουργηθεί για να τις ανακαλύψει και να τις εφαρμόσει. Η λογική της δεν είναι μίας εταιρείας ευρέσεως εργασίας. Η κατεύθυνση που θέλει να δώσει είναι η συνεργασία στελεχών τα οποία θέλουν και μπορούν να γίνουν μέλη μίας ομάδας  που θα μπορεί να εργαστεί σε συγκεκριμένα projects υπό συγκεκριμένους όρους. Αυτό απαιτεί την αποδοχή της νοοτροπίας μίας ομάδος με συγκεκριμένη κουλτούρα, γνώσεις, αρχές και συνοχή.