Αν θέταμε σε επαγγελματίες Υγείας την ερώτηση αν διαθέτουν γνώσεις φαρμακοοικονομίας, φαρμακευτικής νομοθεσίας, κώδικα δεοντολογίας  και βασικές γνώσεις οικονομικών πόσοι θα απαντούσαν θετικά και σε ποιο ποσοστό; Όταν τέθηκε πραγματικά το ερώτημα σε 50 επαγγελματίες Υγείας όλων των βαθμίδων η κοινή διαπίστωση ήταν ότι υπήρχε ένα μεγάλο γνωσιολογικό κενό. Αυτό σε συνδυασμό με τις προκλήσεις της εποχής συνετέλεσαν στην δημιουργία ενός δικτύου το οποίο αποσκοπεί:

  • Στην κατάρτηση στελεχών που ήδη εργάζονται αποζητώντας μία αναβάθμιση του γνωσιολογικού τους επιπέδου
  • Στην ανάπτυξη και διατήρηση μίας συγκροτημένης ομάδας Μarketing και Πωλήσεων
  • Στη βοήθεια σε projects συναδέλφων οι οποίοι αναζητούν έναν αξιόπιστο βοηθό και συνεργάτη για την πραγματοποίηση των ιδεών που έχουν
  • Στη βοήθεια εύρεσης εργασίας