Είναι επαγγελματίες του χώρου της Υγείας, εργαζόμενοι ή μη, που έχουν σκοπό να ανήκουν σε μία ομάδα επαγγελματιών με υψηλή κατάρτιση και επιδιώκουν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ως μέσο για τη διατήρηση γνώσεων υψηλού επαγγελματικού επιπέδου.